About

Gamergate, het gameindustrie-fenomeen dat in de nazomer van 2014 de kop opstak, is als een onzichtbare draak, een amorfe boeman die van alles wordt beticht. Het is altijd moeilijk, al dan niet onmogelijk, aan te wijzen wat wel en niet legitiem is wanneer het om een internetbeweging gaat, en ook voor gamergate is daar sprake van. Met haar politieke lading is dit een nog groter probleem dan bij de gemiddelde internetruzie. Het gebeurt continu dat beide kanten er van worden beschuldigd valse informatie bij de ander te planten. Maar, veel is wel waar, en is wel duidelijk bewezen. Die bewezen feiten zijn de informatie waar ik me aan wil wagen.

Een definitie van gamergate is moeilijk te geven, maar om het te reduceren tot één zin (met het risico dat ik de complexiteit van de kwestie dan tekort doe) is het een consumentenoffensief dat zich inzet voor het ontwikkelen van een ethisch beleid om het aantal journalistieke misstappen binnen de gamejournalistiek terug te brengen en te zorgen voor accuratere, eerlijkere berichtgeving.

Zelf ben ik een negentienjarige student journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Ik kwam in aanraking met gamergate toen op de website reddit.com meer dan 24000 comments werden verwijderd op een thread over een van de eerste ‘beroemdheden’ die zich er aan waagde de beweging in het openbaar te bespreken.

In mijn vrije tijd ben ik voorstander van gamergate, maar als journalist en beheerder van deze blog blijf ik neutraal. Het is mijn bedoeling een objectief overzicht te geven over de kwestie gamergate en de gebeurtenissen en mensen daaromheen, met als centrale vraag ‘Wat is gamergate?’ Door middel van het bekijken van de aanloop, de directe aanleiding en de reacties van de media, tot de dingen die de beweging teweeg heeft gebracht en bereikt – positief én negatief – probeer ik antwoord te geven op die vraag.

Ik plaats zo min mogelijk persoonlijke informatie op deze blog; niet van mij, noch van de mensen waar ik mee en over praat. De meeste bronnen zullen hun online alias gebruiken. Als loyale volger van het onderwerp weet ik dat mensen aan beide kanten nare dingen overkomen door de woede van hun tegenstanders, en ik ben dan ook altijd bewust van het belang van het bewaken van mijn, en andermans privacy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s