Aan het woord: Gamergate(rs)

Ik heb al veel gesproken met en over (de mensen rond) Gamergate, maar ik heb ze nog nooit laten vertellen over zichzelf. Laten we daar eens verandering in brengen. Per direct: Twee Gamergaters over wat zij vinden van Gamergate.

velvetdenimjVU8Pa-e

Hoe zou je je rol in Gamergate beschrijven?
Ik ben een signal booster voor vooral de Nederlandse gebeurtenissen en mensen van #Gamergate, iets waarvan ik merkte dat het minder belicht werd op het centrale forum, Kotakuinaction.

Hoe kwam je in aanraking met Gamergate?
Ik kwam in aanraking met gamergate door een blog post van Doctor Nerdlove, waarin hij de kwestie van mishandeling in relaties behandelde, en naar de Quinnspiracy refereerde. De eerste artikelen die ik las over de Quinnspiracy en #Gamergate kwamen van de anti kant. In de loop van enkele dagen las ik mezelf dieper in en bekeek de informatie en het bewijs dat ik vond kritisch, en daaruit concludeerde ik dat er iets niet klopte.

Wat is je persoonlijke reden voor je interesse in Gamergate?
Mijn persoonlijke reden voor interesse in Gamergate bestaat uit meerdere onderdelen: mijn medeleven voor slachtoffers van mishandeling, mijn afkeer jegens mensen die misbruik maken van machtsposities, en het feit dat er niks kwaadaardigers is in deze wereld dan het verdraaien van de waarheid. Als mensen de waarheid niet weten kunnen ze ook niet handelen naar de waarheid. Het is fundamenteel voor zowel de politieke als de publieke moreel. #Gamergate is misschien de belangrijkste gebeurtenis in de gamesindustry van de 21e eeuw tot nu toe, en een belangrijk keerpunt in cultuur in het algemeen.

Waarom wat is volgens jou de reden dat anti-Gamergaters tegen Gamergate zijn?
Joost mag het weten. Ik kan niet voor een ander antwoorden.

Wat is je grootste kritiek op Gamergate?
Mensen binnen #Gamergate zijn denk ik net iets té druk bezig met het overtuigen van de wereld van wat ze niet zijn: ‘harassers’, vrouwenhaters, etc. Ik liet dit voorlezen bij een bijeenkomst: “Je zal nooit de wereld ervan overtuigen dat je geen vrouwenhater bent. Maar zoals een groot komiek ooit zei: “Niet iedereen zal je grappen snappen, maar de juiste mensen zullen de grap snappen””.

Wanneer zou je zeggen dat Gamergate ‘voorbij’ is?
Wat mij betreft heeft #Gamergate z’n doelen volbracht, en genoeg teweeggebracht om een positief effect te hebben op de wereldcultuur. De grotere “strijd” vindt nu breder plaats dan slechts in de gamejournalistiek. Denk aan de roep om internetcensuur, overmatige politieke correctheid, het misbruiken van termen zoals sexisme en “harassment” om critici de mond te snoeren. Echter is #Gamergate pas voorbij zodra het internet offline gaat. Net zoals Anonymous zal bestaan zolang de mogelijkheid tot bestaan niet verdwijnt. En zelfs al verdwijnt Gamergate uit de spotlight, we zien gerelateerde bewegingen welke waarschijnlijk nooit waren ontstaan of succes hadden gehad zonder de overweldigende steun voor #Gamergate

Wat zou je tegen je mede-Gamergaters willen zeggen?
That’ll do pig, that’ll do. (Einde van de film ‘Babe’ – https://www.youtube.com/watch?v=rjQtzV9IZ0Q red.)

 

Lucas Harskamp

Hoe zou je je rol in Gamergate beschrijven?
Internationaal gezien ben ik gewoon één van de minstens 55.000 personen. In Nederland en Vlaanderen heb ik een andere rol. Er zijn enkele tientallen gamedesign-studenten die ook pro-GG zijn en hierover stil willen blijven uit angst voor consequenties en waar ik ‘leiderschap’ over heb. Hier bespreken we hoe we dingen aanpakken. Ook zien sommige personen en zelfs een keer een bedrijf mij als aanspreekpunt in Nederland wanneer het om GG gaat. Ik denk dat dat mijn rol omschrijft.

Hoe kwam je in aanraking met Gamergate?
In Augustus 2014 stuurde een medestudent mij de originele video’s van Youtuber InternetAristocrat op die ik bekeek en daarna de bronnen bestudeerde. Ik kwam in verzet tegen het San Francisco Indie kartel en dusdoende raakte ik er bij betrokken.

Wat is je persoonlijke reden voor je interesse in Gamergate?
Omdat ik weet dat weglopen geen zin heeft. Ten eerste: Als er kartels zijn – zoals GameJournoPros – die ongestoord hun gang kunnen gaan, dan is concurreren met de markt moeilijker omdat kartels hun eigen volk naar voren duwen en degenen die het op de nette manier doen hieronder zware schade leiden. Ten tweede omdat de industrie een groeiend probleem heeft met spellen die gecensureerd of gedwongen aangepast worden omdat het mensen niet zou aanstaan, dit vaak aangestuurd door deze kartels. Als deze problemen niet direct worden aangepakt kan het mijn hele carrière – en die van veel anderen – ruïneren, al dan niet de hele industrie. Dat wil ik niet laten gebeuren.

Waarom wat is volgens jou de reden dat anti-Gamergaters tegen Gamergate zijn?
Er is meer dan één reden natuurlijk. De voornaamste onder mensen die actief GamerGate tegengaan is dat ze geloven dat ze het goede doen, vanuit een extreem-linkse, vaak Marxistische houding. Het geloof dat de mensheid leeft in een hiërarchie van onderdrukking gebaseerd op huidskleur, geslacht, seksuele oriëntatie en religie en dat zij daar iets aan moeten doen. Hierdoor schuiven ze dan vaak mensen naar voren die ‘onderdrukt’ zouden zijn en die ‘het niet redden in een industrie die vijandelijk is’ – uit die gedachtegang komen waarschijnlijk ook de ideeën die de kartels zouden vormen. Die mensen zijn dan transgender of vrouw of iets dergelijks, en dat word dan als argument gebruikt, maar het feit dat ze niet de professionaliteit, integriteit en vaardigheden hebben om hun vak uit te oefenen wordt niet genoemd. GamerGate bestaat in hun beleving uit mensen die hun plek bovenaan die hiërarchie niet willen opgeven en onderdrukte mensen niet de industrie in willen laten.

Wat is je grootste kritiek op Gamergate?
Gebrek aan focus. Als zijnde reactionair springen ze vaak van de hak op de tak en geven eerst aandacht aan het ene onderwerp en dan het andere. Er is te weinig focus dat mensen een probleem kiezen om aan te pakken en zich daarop richten. Vaak is het ook zo dat er maar weinig activiteit is als er in een periode weinig gebeurt.

“Wanneer zou je zeggen dat Gamergate ‘voorbij’ is?”
Zodra de Federal Trade Commission (VS) en de Autoriteit voor Consument en Markt (NL) en hun tegenhangers in andere landen de kartels hebben ontbonden, óf zodra de marktwerking zich zo heeft aangepast dat kartels geen dominantie meer hebben.

Wat zou je tegen je mede-Gamergaters willen zeggen?
Reactionair zijn heeft niet altijd zin. Alles posten en maar eeuwig discussiëren op Twitter, Reddit en 8Chan ook niet. Focus op een probleem, alleen of in een groepje, en probeer dit aan te pakken. Rapporteer het bijvoorbeeld aan de marktautoriteiten als er zich onwettige praktijken lijken voor te doen, daar zijn die autoriteiten voor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s